37-LA LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN: OBJECTE DE LA LLEI, DEFINICIONS I ÀMBIT D’APLICACIÓ. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, LÍMITS I ACCÉS PARCIAL A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

Tornar: