Condicions de Contractació

 1. Introducció

Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades en la nostra pàgina web, apteoposicions.com.

 1. Identificació

Apte Oposicions és una acadèmia online d’oposicions a Catalunya, amb domicili a Barcelona. Podeu contactar-nos a info@apteoposicions.com.

 1. Activitat

Apte Oposicions es dedica a la venda de cursos online d’oposicions.

 1. Contingut i Informació Subministrada en el Lloc Web

Apte Oposicions es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. Fem tot l’esforç per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veritable i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, alien en tot moment a la voluntat d’Apte Oposicions, es procedirà immediatament a la seva correcció.

 1. Sistemes de Venda

Per a realitzar una compra, l’usuari pot adquirir els cursos a través de la web:

 • Via Internet a través del “carret de la compra”
 1. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats en la pàgina web de Apte Oposicions, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al final de la comanda, que, si escau, sigui procedent aplicar.

 1. Forma de pagament

Al formular l’orde, l’usuari pot elegir lliurement abonar les compres que realitzi a Apte Oposicions mitjançant:

 • Targeta de crèdit o dèbit mitjançant la plataforma Stripe
 1. Forma, gastos i termini d’enviament

Apte Oposicions envia els productes mitjançant la visualització directa des de la pàgina web. No hi ha despeses d’enviament.

 1. Drets de l’Usuari i Política de Devolucions

Apte Oposicions no admet devolucions en cursos descarregats directament de la web. L’usuari té dret a la desistiment del contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

 1. Obligacions del Client

El client d’Apte Oposicions es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades en tot moment.

 1. Seguretat i Confidencialitat

Apte Oposicions garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb el client.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compres realitzades amb Apte Oposicions se sotmeten a la legislació d’Espanya.

En cas de qualsevol conflicte o discrepància l’aplicació de la jurisdicció competents seran els Jutjats o Tribunals de Barcelona, sempre que no hagi alguna disposició legal que ho prohibeixi.

 1. Modificació de les condicions de contractació

Apte Oposicions es reserva el dret a fer canvis a la seva pàgina web i a aquestes condicions en qualsevol moment. L’usuari quedarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o per decisió d’organismes governamentals, haguem de fer canvis retroactius en aquestes polítiques, en aquestes Condicions de Contractació o en l’Avís de Privacitat. En aquest cas, els canvis possibles afectaran també les comandes que l’usuari hagi fet prèviament.

 1. Idioma

El contracte entre Apte Oposicions i l’usuari es realitza en català.

Aquestes Condicions de Contractació es van actualitzar per última vegada el 11 de maig de 2023.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquestes Condicions de Contractació, pot contactar-nos a:

Apte Oposicions Barcelona, Catalunya Correu electrònic: info@apteoposicions.com