Política de Privacitat de Apte Oposicions

 

 1. Responsable del Tractament de Dades

Apte Oposicions, amb domicili a Barcelona, Catalunya, és el responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti a través del lloc web apteoposicions.com. Podeu contactar-nos mitjançant correu electrònic a info@apteoposicions.com.

 1. Finalitat del Tractament de Dades

Les dades personals que l’usuari faciliti a través del lloc web seran tractades amb les següents finalitats:

 • Gestió de la relació amb l’usuari
 • Prestació de serveis sol·licitats per l’usuari
 • Enviament de comunicacions comercials, sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment
 1. Legitimació del Tractament

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari, el contracte o precontracte i l’interès legítim de Apte Oposicions.

 1. Destinataris de les Dades

Les dades personals de l’usuari no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

 1. Drets dels Usuaris

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Apte Oposicions deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a info@apteoposicions.com, indicant el dret que desitja exercir i aportant una còpia del seu DNI o document equivalent per a la seva identificació.

 1. Seguretat de les Dades

Apte Oposicions adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals de l’usuari i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat.

 1. Canvis en la Política de Privacitat

Apte Oposicions es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les modificacions o pràctiques de la indústria.

Aquesta Política de Privacitat es va actualitzar per última vegada el 11 de maig de 2023.

 1. Transferències Internacionals de Dades

En el cas que Apte Oposicions necessiti realitzar transferències internacionals de dades, aquestes es realitzaran només a països amb un nivell adequat de protecció, a entitats sota el marc del Privacy Shield (Escut de Privacitat) o a entitats que hagin demostrat que garanteixen un nivell de protecció com el RGPD.

 1. Menors d’Edat

Els menors de 14 anys no podran utilitzar els serveis d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

 1. Enllaços a Altres Llocs Web

Aquesta Política de Privacitat només és aplicable a la pàgina web de Apte Oposicions. No es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

 1. Contacte

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta Política de Privacitat, pot contactar-nos a:

Apte Oposicions Barcelona, Catalunya Correu electrònic: info@apteoposicions.com