35-EL PRESSUPOST MUNICIPAL: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. CONTROL I FISCALITZACIÓ

Tornar: