PSICOTÈCNICS APTITUDINALS

Matrícula Oberta Curs Oposicions Online 2024
Si us plau, iniciar Sessió per accedir als cursos comprats.

Preparació de psicotècnics aptitudinals per qualssevol tipus d’oposicions o processos selectius de personal laboral.

PSICOTÈCNICS DE RAONAMENT

Vídeos tutorials per aprendre la resolució ràpida dels psicotècnics aptitudinals de raonament.

Lliçons

Sèries de Figures 1. CUBS. MATRIUS. RESOLUCIÓ DE MATRIUS FIGURA INTRUSA

PSICOTÈCNICS DE CÀLCUL (NUMÈRICS)

Vídeos tutorials per aprendre la resolució ràpida dels psicotècnics aptitudinals numèrics.

Lliçons

REGLA DEL 9 PERCENTATGES I REGLES DE TRES 1 PERCENTATGES. MATRIUS DE NÚMEROS COM RESOLDRE SÈRIES DE NÚMEROS EXERCICIS SÈRIES DE NÚMEROS

PSICOTÈCNICS VERBALS

Vídeos tutorials per aprendre la resolució ràpida dels psicotècnics aptitudinals verbals.

Lliçons

ANALOGIA VERBAL 1 ÒMNIBUS VERBAL 1 PARAULA NO RELACIONADA 1