27 – LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: PRINCIPIS GENERALS. TIPOLOGIA DE CONTRACTES. LES PARTS DEL CONTRACTE

Tornar: