CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 9. LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI.