CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 8. LA REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA DELS ACTES DE NATURALESA TRIBUTÀRIA