CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 7. LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.