CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 6. LES TAXES