CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 4. ELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.