CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 2. EL DRET TRIBUTARI