CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ 2023

TEMA 10. LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU.