CURS ONLINE DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DIPUTACIÓ DE BARCELONA S-07/24

11C – LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU.