CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA 2024

B6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional