CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA 2023

B3. L’ordenament jurídic de l’Estat