CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA 2023

B2. Les institucions polítiques de Catalunya