CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA 2024

B1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)