CURS ONLINE DE MOSSOS D’ESQUADRA 2024

A7. Les tecnologies de la informació en el segle XXI