33 – EL PRESSUPOST MUNICIPAL: CONCEPTE, ESTRUCTURA I REGULACIÓ. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ I LIQUIDACIÓ

Torna a: