CURSO ONLINE DE ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTOS 2024

0 de 112 lecciones completas (0%)
Volver a la lección

39 A- L’ATENCIÓ AL PÚBLIC: ACOLLIMENT I INFORMACIÓ. LES FASES DE L’ACOLLIDA: PRESENCIAL, TELEFÒNICA I TELEMÀTICA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS COMUNICATIU I ACOMIADAMENT. L’ASSERTIVITAT I L’EMPATIA COM A TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CONFLICTE cuestionario

No tienes acceso a esta lección

Por favor, inscríbete o accede para acceder al contenido del curso.