Warning: Invalido argumento supplied for foreach() in /home/customer/www/apteoposicions.com/public_html/wp-content/plugins/sensei-pro/modules/wc-paid-courses/includes/class-courses.php on line 441
39- L’ATENCIÓ AL PÚBLIC: ACOLLIMENT I INFORMACIÓ. LES FASES DE L’ACOLLIDA: PRESENCIAL, TELEFÒNICA I TELEMÀTICA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS COMUNICATIU I ACOMIADAMENT. L’ASSERTIVITAT I L’EMPATIA COM A TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CONFLICTE - Acadèmia APTE Oposicions

39- L’ATENCIÓ AL PÚBLIC: ACOLLIMENT I INFORMACIÓ. LES FASES DE L’ACOLLIDA: PRESENCIAL, TELEFÒNICA I TELEMÀTICA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS COMUNICATIU I ACOMIADAMENT. L’ASSERTIVITAT I L’EMPATIA COM A TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN SITUACIONS DE CONFLICTE cuestionario

Inscriviu-vos al curso abans de fer aquest qüestionari.
Tornar a: 39- LA ATENCIÓN AL PÚBLICO: ACOGIMIENTO E INFORMACIÓN. LAS FASES DE LA ACOGIDA: PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA. DESARROLLO DEL PROCESO COMUNICATIVO Y DESPIDO. LA ASERTIVIDAD Y LA EMPATÍA COMO TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CONFLICTO