Warning: Invalido argumento supplied for foreach() in /home/customer/www/apteoposicions.com/public_html/wp-content/plugins/sensei-pro/modules/wc-paid-courses/includes/class-courses.php on line 441
37-LA LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN: OBJECTE DE LA LLEI, DEFINICIONS I ÀMBIT D’APLICACIÓ. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, LÍMITS I ACCÉS PARCIAL A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. - Acadèmia APTE Oposicions

37-LA LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN: OBJECTE DE LA LLEI, DEFINICIONS I ÀMBIT D’APLICACIÓ. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, LÍMITS I ACCÉS PARCIAL A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. cuestionario

Inscriviu-vos al curso abans de fer aquest qüestionari.
Tornar a: 37-LA LEY 19/2014, DE 29 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO: OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LÍMITES Y ACCESO PARCIAL A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.