18.-EL-REGIM-LOCAL-ESPANYOL-PRINCIPIS-CONSTITUCIONALS.-LA-PROVINCIA-ORGANITZACIO-I-COMPETENCIES